Įsigaliojo naujas ministro įsakymas

Nuo 2010 m. sausio 13 d. įsigaliojo Lietuvos  Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 3-21 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2007 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO Nr. 3-97 „DĖL VINJEČIŲ FORMOS, JŲ REIKALAVIMŲ, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

 

Atgal